lantbruk

Lantbruket

Jordbruket

 

Totalt brukar vi cirka 300 hektar inklusive arrendemark. Huvudsakligen ägnar vi oss åt spannmålsodling, men är också självförsörjande på foder. En del hösilage går även till försäljning.

Matjord

 

När det är säsong sållar vi matjord och bjuder ut till försäljning. Jorden kan antingen hämtas på plats alternativt levereras med lastbil hem till dig.

 

Kontakta oss för prisuppgifter och leverans.

 

Till kontaktuppgifter

 

 

Skogsbruket

 

Skogen på Ledinge gård är väl spridd i ålders- och huggningsklasser. Det finns ett rikt djurliv med bland annat kronhjort, dovhjort, älg, rådjur, vildsvin, bäver och lo.

Copyright @ All Rights Reserved Ledinge gård